Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt (%100)
Yaşam

Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt Nedir?

Bitki yağlarından üretilen sıvı yakıt nedir, nasıl yapılır gibi konuları sizler için araştırdık. Sonuçlara çok şaşıracaksınız.

Bitki yağlarından üretilen sıvı yakıt nedir, nasıl yapılır gibi konuları sizler için araştırdık. Sonuçlara çok şaşıracaksınız.

İçindekiler

Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt Nedir?

Dünya yıllık petrol tüketimi 4.018 milyar ton ve bitkisel yağ üretimi 0.107 milyar ton civarındadır. Biyo-yenilenebilir yağlı tohumlardan elde edilen bitkisel yağlar, dizel yakıtlarla karıştırıldığında kullanılabilir. Bitkisel yağlar dizel motorlar için yakıt olarak kullanılabilir.

Ancak viskoziteleri normal dizel yakıttan çok daha yüksektir ve motorlarda modifikasyon gerektirir. Seyreltme, mikroemülsifikasyon, piroliz, katalitik parçalama ve transesterifikasyon gibi bitkisel yağların viskozitesini azaltmak için farklı yollar düşünülmüştür. Piroliz işleminin transesterifikasyona göre daha fazla avantajı vardır. Pirolizden üretilen sıvı yakıt, geleneksel petrol dizel yakıtına benzer kimyasal bileşenlere sahiptir. Bitkisel yağlar piroliz, dekarboksilasyon, deoksijenasyon ile maksimum sıvı ve gaz hidrokarbonlara dönüştürülebilir.

Ulaşım ve enerji sektörü için bitkisel ve hayvansal yağ bazlı sıvı yakıtlar..

Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt
Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt

Proje aşaması

Proje, Slovakya ve eyaletlerinde biyoyakıt alanındaki durumdan başlıyor ve küresel ve Avrupa düzeyindeki sorunları ele alıyor.

AB belgeleri (Komisyon Beyaz Kitabı “2010 için Avrupa ulaştırma politikası. Karar verme zamanı”, Direktif 2003/30/EC)

Biyoyakıtlar gibi alternatif yakıtların kullanımı yoluyla ulaşım sektöründe petrole olan bağımlılığın (şu anda %98) azaltılması ve %84 emisyonlu karayolu taşımacılığı nedeniyle 2010 yılında CO2 emisyonlarında 1990 yılına kıyasla %50 artış sağlanması çağrısı CO2’nin Ham veya rafine edilmiş ancak kimyasal olarak değiştirilmemiş saf bitkisel yağın, kullanımının belirli motor tipi ve emisyon gereksinimleri ile uyumlu olması durumunda belirli durumlarda biyoyakıt olarak kullanılabileceğini hatırlayın.

biyoyakıtların üretimini ve kullanımını teşvik etmenin, enerji ithalatına ve sera gazı emisyonlarına olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olması gerektiğini vurgulamak; Ayrıca biyoyakıtlar, saf halde veya katkı olarak, prensip olarak mevcut motorlu taşıtlarda kullanılabilir ve mevcut motorlu taşıt yakıt dağıtım sisteminden faydalanabilir. Biyoyakıtları fosil yakıtlarla harmanlamak, topluluk dağıtım sistemi içinde potansiyel maliyet tasarruflarına katkıda bulunabilir.

Mevcut bilimsel ve teknik bilgilerden, gerçek toplumsal ihtiyaçlardan ve araştırma ekibinin Ar-Ge potansiyellerinden ve deneyimlerinden yola çıkan proje, diğerlerinin yanı sıra, 2003/390/EC Direktifinin aşağıdaki koşullarda uygulanmasına katkıda bulunabilecek bu mevcut zorluklara odaklanmaktadır. Slovak Cumhuriyeti. Projenin araştırma ekibi 15 yıldır bu konularla ilgileniyor, bu alanda yayın yapma konusunda oldukça aktif, biyoyakıtlarla ilgili birçok özgün çözüm geliştirmiş, bu alanda yeterli deneyime sahip ve proje hedeflerine ulaşabiliyor. toplantılara ulaşmak ve ulaşmak için. Son zamanlarda bilimsel dergilerde ilgili yayınların artan sıklığı, bu alandaki kaliteyi ve projenin esasını göstermektedir.

Proje araştırması aşağıdaki dört alana odaklanmaktadır:

  • Orta koşullar altında trigliseritlerin (TAG) hidrokrakingi (hidroişleme)
  • Dizel motorlar için yakıt olarak TAG kullanımı
  • Biyo-bileşenli fosil dizel yakıt karışımları (etanol, yüksek yağ asitlerinin metil esteri, yağ asidi metil esteri – FAME)
  • FAME üretiminden gliserol fazının (GF) veya kazanlarda kısmen rafine gliserolün (G) enerji kullanımı
Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt
Bitki Yağlarından Üretilen Sıvı Yakıt

Dizel motorlar için şu anda kullanılan yakıtlar, pratik olarak sadece petrol bazlı bileşenler içerir. Yakıt tüketiminin ve fiyatının sürekli artmasıyla birlikte durum çekilmez hale geldi. Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan emisyonlar çevre üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Kyoto Protokolü, insan faaliyetlerinin atmosfer ve hava üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği, karbondioksit, metan ve diğer sera gazı emisyonlarını 2010 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla %8 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. AB tarım politikasının amaçlarından biri, sıvı yakıtlar alanında tarımsal aşırı üretimin kullanımını artırmak ve böylece yakıtta kendi kendine yeterliliği artırmaktır. Avrupa Direktifi 2003/30/EG, biyoyakıtları 2005 yılında tüketilen yakıt miktarının sadece %2’si olarak değerlendirmektedir. Söz konusu direktifin bir diğer şartı da biyoyakıt oranını 2010 yılında %5,75’e çıkarmaktır. Bu direktif tüm AB Üye Devletleri için geçerlidir. bağlayıcı.

Şu anda dizel motorlar için en önemli biyoyakıt, bitkisel yağlar ve hayvansal yağlardan yapılan FAME’dir. Yakıt olarak, saf halde, esas olarak karışım içinde bir bileşen olarak kullanılırlar.

FAME, örneğin fosil dizele kıyasla yanma gazlarının önemli ölçüde daha iyi emisyon profili veya baca gazında vb. daha az katı parçacıktan söz edilebilecek birçok üstün özelliğe sahiptir.

Son zamanlarda, FAME üretimi ile ilgili yeni bir fenomen ortaya çıktı, yani çözülmemiş kullanımı ile G-fazı adı verilen bir yan ürün. G fazı, kullanılan sıvı/sıvı yağın yaklaşık %15 ila 18’ini temsil eder ve gliserol (G), alkali sabunlar, FAME ve metanol içerir.

Bitkisel yağdan hangi yakıt yapılır?

Biyodizel , bitkisel yağlar, sarı gres, kullanılmış yemeklik yağlar veya hayvansal yağlardan üretilir. Yakıt, katı ve sıvı yağları biyodizel ve gliserine (bir yan ürün) dönüştüren bir süreç olan transesterifikasyon ile üretilir

Bitkisel yağ yakıt olarak nasıl kullanılabilir?

Dizel bir motorunuz olduğunu varsayarsak, başka hiçbir değişiklik yapmadan bitkisel yağ kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bitkisel yağ çok yüksek viskoziteye sahiptir. O kadar kalındır ki, yanma odasına püskürtüldüğünde motor yakıtı tamamen atomize etmekte zorlanır. Sonuç, motoru tıkayan yanmamış yakıttır.

Bitkisel yağı yakıt olarak kullanmak yasal mı?

Arabamda bitkisel yağ kullanmak yasa dışı mı? Hayır değildir. Aracınız destekliyorsa kullanabilirsiniz.

Kaynak
Kaynak
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

https://cialgetusa.com/